آخرین خبرها

سوگندنامه

دوستان و علاقه مندان به تمرین های “من بالا” باید قبل از شروع تمرینات سوگند یاد کنند و برای همه عزیزان الزامی است.

متن سوگند نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب در پیشگاه خداوند متعال و در حضور معنوی تمام بزرگان و راهنمایان عالم سوگند یاد میکنم که از آموزه های من بالا در راه رشد و پیشرفت عالم استفاده کنم .
هرگز در راه خودنمایی و منیت قدم برندارم .
سعی در فهماندن دانسته هایم به دگر اندیشان نکنم .
به قدر همت و اراده در راه حقیقت قدم بردارم .
از اکتسابات این مسیر دین خود به بشریت رو ادا کنم و عهد خود با زمین مادر و آسمان پدر را به جا آورم .
من عهد میکنم تا به زیبایی زمین و نور آسمان احترام بگزارم .
هرگز رخت بندگی را از تن به در نیاورم و همیشه بنده ی خدمت گزار خداوند باشم .
من از خداوند متعال خواستارم که هر گاه از این سوگند نامه تخطی کردم تمام فیوضی که در این راه به من اعطا کرده باز ستانده شود و از آغاز مسیر ره بجویم .
من سوگند میخورم در این مسیر به قدر توانم و عنایت خداوند از هم پروازانم حمایت و کسب فیض کنم .
من سوگند یاد میکنم که همواره از خداوند خواستار حفظ و راهنمایی باشم .