آخرین خبرها

تمرین3- چاه طلایی

تمرین 3 : تمرین های چاه طلایی
فایلهای صوت را به ترتیب گوش داده و انجام دهید.

تمام فایلها بصورت زیپ شده اینجا.

خداوندا چشم و گوش و قلب و زبان و جان و جسم مارا جز به نور و صدا و جلوه و امر ات باز نکن.
مارا در قدم قدم راه حفاظت کن و امر کن حضورت را احساس کنیم و در یاد داشته باشیم.