آخرین خبرها

آماده سازی قبل قاف و بال پرواز

تمرین شماره 4: آماده سازی قبل قاف و بال پرواز
کسانی که تمرین ها را انجام نداده اند یا مستقیم به این صفحه مراجعه کرده اند باید از ابتدا و مقدمه شروع کنند , توالی تمرین ها ضروریست.

فایلهای صوتی استاد را گوش کنید.
تمام فایلهای صوتی زیپ شده در اینجا.

خداوندا چشم و گوش و قلب و زبان و جان و جسم مارا جز به نور و صدا و جلوه و امر ات باز نکن.
مارا در قدم قدم راه حفاظت کن و امر کن حضورت را احساس کنیم و در یاد داشته باشیم.